แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน อาทิตย์ ที่ 11 มี.ค. 61 เวลา 9.00-12.00, 13.00-15.00 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ นัดสอบวันอาทิตย์ ที่ 18 มี.ค. 61 เวลา 9.00-11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ