แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน วพศ. รุ่นที่ 3

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน วพศ. รุ่นที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน วพศ. รุ่นที่ 3

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน วพศ. รุ่นที่ 3

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 มกราคม - 9 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2561
กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2561
กำหนดการอบรม 20-25 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้จากเว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกาา sdd.oop.cmu.ac,th/th/archives/7743

หรือ Facebook:Stea Here

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ