แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพาณิชย์นาวี"

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพาณิชย์นาวี" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพาณิชย์นาวี" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

กิจกรรมเสริม 3 ชั่วโมง

สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ