แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า ขส.มช

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า ขส.มช - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า ขส.มช

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า ขส.มช รายละเอียดการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ในเอกสารประกอบข่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ในเอกสารประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ