แสดงรายละเอียดข่าวThe 9th USLS 2018 at The United Nations [หมดเขต 15 มีนาคม 2561]

The 9th USLS 2018 at The United Nations [หมดเขต 15 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 9th USLS 2018 at The United Nations [หมดเขต 15 มีนาคม 2561]

Humanitarian Affairs Asia ร่วมกับ The United Nations Development Programme (UNDP) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2018 at The United Nations กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “INSPIRING CONFIDENCE, INSPIRE CHANGE”

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) โทร. 053-942920 อีเมล์ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.universityscholars.org.uk
https://www.youtube.com/watch?v=xGcOqVX2cVA

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ