แสดงรายละเอียดข่าวการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018 [หมดเขต 2 มีนาคม 2561]

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018 [หมดเขต 2 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018 [หมดเขต 2 มีนาคม 2561]

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดสอบทุกวันพุธ ได้แก่

- วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
- วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
- วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
- วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

โดยในแต่ละวันสามารถเลือกช่วงเวลาสอบได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่
- ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น.

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/eptus1-2018/index.php หรือ สแกน QR Code

กำหนดปิดรับการลงทะเบียน : 2 มีนาคม 2561
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ