แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย วิชา 177215 และ 177141 ตอน 801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215 และ 177141 ตอน 801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215 และ 177141 ตอน 801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215 และ 177141 ตอน 801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วันอาทิตย์ ที่ 18 กพ 61
- 177215 เวลา 1100-1400 น ห้อง 1401
-177141 เวลา 1400-1700 น ห้อง 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ