แสดงรายละเอียดข่าวAGU Summer Program 2018

AGU Summer Program 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AGU Summer Program 2018

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “AGU Summer Program 2018” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70,000 เยน (Includes tuition fee, welcome & farewell luncheons, field trips and certificate) *Housing Not Included

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครแบออนไลน์ ได้ที่ https://business.form-mailer.jp/fms/cebc928680277

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://web.iec.aoyama.ac.jp/summer

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ