แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Common European Framework (CEFR Program) 2018

โครงการ Common European Framework (CEFR Program) 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Common European Framework (CEFR Program) 2018

วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ Common European Framework (CEFR Program) 2018 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตารางด้านล่างนี้

หากนักศึกษาสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942606

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ