แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทีมละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียง ปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทีมละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียง ปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทีมละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียง ปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทีมละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียง
ปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ
ปฐมนิเทศและจับสลากแบ่งทีมในวันที่ 22 มีนาคม 2561
แข่งขันรอบแรก วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
แข่งขันรอบที่สอง วันที่ 4 เมษายน 2561
แข่งขันรองรองชนะเลิศ วันที่ 18 เมษายน 2561
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
ในวันที่ 25 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ