แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การแสดงนาฏศิลป์อินเดีย “Rajasthai Folk Dance”

ประชาสัมพันธ์การแสดงนาฏศิลป์อินเดีย “Rajasthai Folk Dance” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การแสดงนาฏศิลป์อินเดีย “Rajasthai Folk Dance”

ด้วย สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การแสดงนาฏศิลป์อินเดีย “Rajasthai Folk Dance” ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ cgi.chiangmai.ac.th@yahoo.com หรือ โทร. 06 3120 0868คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ