แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์งาน Chiang Mai University International Street Fair 2018

ประชาสัมพันธ์งาน Chiang Mai University International Street Fair 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน Chiang Mai University International Street Fair 2018

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กำหนดจัดกิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair 2018 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานสังคีต (ด้านหน้าอ่างแก้ว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ