แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University (Fall Semester 2018) [หมดเขต 15 มีนาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University (Fall Semester 2018) [หมดเขต 15 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University (Fall Semester 2018) [หมดเขต  15 มีนาคม 2561]

ด้วย Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับ Fall Semester 2018 โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.icsu.shizuoka.ac.jp/english/0104.htm


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ