แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Summer Session Program 2018

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Summer Session Program 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Summer Session Program 2018

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Short-term Program 2018 “Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language” กำหนดจัดใน 2 ช่วงเวลา คือ

Session 1 : 4 – 29 มิถุนายน 2561
Session 2 : 2 – 27 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์)

สำหรับ Session 1 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับ Session 2 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/summer_asia

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ