แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ชมภาพยนต์ โครงการรถโรงหนัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ชมภาพยนต์ โครงการรถโรงหนัง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ชมภาพยนต์ โครงการรถโรงหนัง

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดแบบตอบรับเข้าชมภาพยนต์ได้ในเอกสารแนบ
หรือแจ้งความประสงค์ไปยังอีเมล์ ksaluck@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ