แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.parliament.go.th/dyouth/
ดาวโหลดใบสมัคร https://goo.gl/73Qp8U

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ