แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2018-2019 ณ Saga University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2018-2019 ณ Saga University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2018-2019 ณ Saga University

ด้วย Saga University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2018-2019 Fall semester (October 2017) และ Spring semester (Tentative-April 2018) จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. SPACE-E เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2. SPACE-J เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์)

สำหรับ Fall semester ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับ Spring semester ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html หรือ ตามเอกสารแนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ