แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University, Japan (Exchange Program Autumn 2018) [หมดเขต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University, Japan (Exchange Program Autumn 2018) [หมดเขต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University, Japan (Exchange Program Autumn 2018) [หมดเขต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561]

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Autumn semester 2018)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS/TOEIC/TOEFL สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีผล JLPT ในระดับ N1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://inter.oop.cmu.ac.th

www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/qualification

www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/Application_Materials.html


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ