แสดงรายละเอียดข่าวกยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถขอรับแบบฟอร์มบริจาคโลหิต ได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

**ดูกำหนดการในเอกสารแนบ**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ