แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program [หมดเขต วันที่ 9 เมษายน 2561]

เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program [หมดเขต วันที่ 9 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program [หมดเขต วันที่ 9 เมษายน 2561]

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทย์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถทำการสมัครได้โดยตรง ผ่านระบบออนไลน์ http://applicationj.fulbrightthai.org พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงค์ดังกล่าว ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://fulbrightthai.org/WhoRU1-1.asp


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ