แสดงรายละเอียดข่าวWaseda Summer Session 2018 [หมดเขต วันที่ 1 เมษายน 2561]

Waseda Summer Session 2018 [หมดเขต วันที่ 1 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Waseda Summer Session 2018 [หมดเขต วันที่ 1 เมษายน 2561]

ด้วย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda Summer Session 2018 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://waseda-summer.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ