แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Welcome Dinner Spring 2018

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Welcome Dinner Spring 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Welcome Dinner Spring 2018

เปิดรับสมัคร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Welcome Dinner Spring 2018 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 19.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มช.

มากินข้าว กินขนม ดื่มน้ำหวาน สร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศด้วยกันนะ มีกิจกรรมสนุกๆเพิ่มความกล้าในการคุยกับเพื่อนใหม่ด้วยจ้า

ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://goo.gl/o498aB

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ