ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ตอน 801 ภาคพิเศษ
- ใน วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 16.30-17.30 น. ห้อง LB 1401
ตอน 001 ภาคปกติ
- ใน วันจันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1402