ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน ศุกร์ ที่ 19 ม.ค.61 เวลา 16.30.-17.30 น ห้อง LB 1401