แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Global [หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Global [หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Global [หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2561]

ด้วย University of Turku ประเทศฟินแลนด์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Global โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 5 เดือน และได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 850 ยูโร และได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเดินทาง 280 ยูโร

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.utu.fi/exchange
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง พี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) โทร. 053-942920 หรือ Facebook page: International Relations Law CMU ได้ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ