แสดงรายละเอียดข่าวMeiji University’s Summer Program 2018

Meiji University’s Summer Program 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Meiji University’s Summer Program 2018

ด้วย Meiji University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Meiji University’s Summer Program 2012 รายละเอียดดังนี้

•  Cool Japan Summer Program โครงการจัดบรรยาย ทัศนศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิม ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่
www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/cooljapan/index.html

•  Law in Japan Program เป็นโปรแกรมสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษากฎหมายของญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการบรรยายและทัศนศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/law/index.html


ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ