ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 6

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7

คณะขอชี้เเจงกำหนดการดังนี้
1. นักศึกษาต้องเดินทางไปสอนทักษะภาษาอังกฤษ ทุกวันพฤหัสบดี

2. ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.00 -13.00 น. ให้นักศึกษามาพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องเรียน LB 1302

3. นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มให้มารับเงินได้ที่พี่แน็ค


ประกาศรายชื่อที่นี้