แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ เข้าสอบในวันเสาร์ ที่ 3 ก.พ.61 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ