ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad และกำหนดวันสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ เข้าสอบในวันเสาร์ ที่ 3 ก.พ.61 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm