ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/ และรายตัวคาดว่าวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.45 น.