ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน อังคาร ที่ 9 ม.ค. 61
-177429 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403
-177470 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403