ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177432 องค์กรระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

วัน อังคาร ที่ 9 ม.ค.61 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1303