ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 61 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1201