ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์่ชาย จินะวงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์่ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์่ชาย จินะวงค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่