ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนฯ ตอน 001,002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนฯ ตอน 001,002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนฯ ตอน 001,002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 61 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1404