ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 61
-177362 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402
-176101 ตอน 701 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1303