สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท สามารถติดตามรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th