แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาชัั้นปีที่ 3 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาชัั้นปีที่ 3 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาชัั้นปีที่ 3 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องจากมีการแก้ไขหน่วยงานในบางส่วน คณะจึงขอประกาศสถานที่ฝึกงานอันดับที่ 1 ที่นักศึกษาได้เเจ้งความประสงค์ไว้ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยหรือพบว่ามีข้อความไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่องานบริการการศึกษา หรือ โทร 053-942918 (พี่แน็ค)

*** ส่วนนักศึกษาที่มีชื่อคาดตัวหนังสือสีแดงแบบหนา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อที่งานบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยด่วน หากเกินกว่ากำหนดจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแจ้งสถานที่ฝึกงานและไม่สามารถฝึกงานได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ