ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

วัน เสาร์ ที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 11.00-15.00 น. ห้อง LB 1402