ประกาศระเบียบการสอบนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศระเบียบการสอบนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศระเบียบการสอบนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่