แสดงรายละเอียดข่าวทุน Ernst Mach-Grant (EMG) – ASEA - UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2561]

ทุน Ernst Mach-Grant (EMG) – ASEA - UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Ernst Mach-Grant (EMG) – ASEA - UNINET [หมดเขต 31 มีนาคม 2561]

ด้วย ASEA-UNINET แจ้งประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant (EMG) – ASEA - UNINET ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก จำนวน 4 ประเภท โดยผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุน online (only) ได้ที่ www.scholarships.at

โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ