แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 15.00-18.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ