แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403

และจะสอนชดเชยในวัน อาทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. LB 1201

หมายเหตุ ภาคพิเศษ วัน อาทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. จากเดิมเรียน LB 1403 เปลี่ยนเป็นห้อง LB 1201 (ห้องศาลจำลอง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ