ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403

และจะสอนชดเชยในวัน อาทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. LB 1201

หมายเหตุ ภาคพิเศษ วัน อาทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. จากเดิมเรียน LB 1403 เปลี่ยนเป็นห้อง LB 1201 (ห้องศาลจำลอง)