แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสำนักงาน กพ. 2561

ประชาสัมพันธ์ ทุนสำนักงาน กพ. 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ทุนสำนักงาน กพ. 2561

ด้วยสำนักงาน กพ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ