แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ในหลายสาขา

โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน และมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 21 ปี สำหรับปริญญาตรี และอายุน้อยกว่า 30 ปี สำหรับปริญญาโท และน้อยกว่า 35 ปี สำหรับปริญญาเอก โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย และต้องตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.turkiyeburslary.gov.tr/en/english-home
www.turkiyeburslari.gov.tr

www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา

หรือ โทร. 085-0455-0982 อีเมล์ info@turkiyeburslari.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ