แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน ศุกร์ ที่ 17 พ.ย. 60
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6.30-7.00 น. บริเวรณหน้าคณะฯ
- ขึ้นรถหน้าคณะนิติศาสตร์ รถออก 7.00 น.
- ให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย
- เดินทางกลับถึงคณะนิติศาสตร์เวลาประมาณ 18.30 น.

ติดต่อผู้ประสานงาน (กรณีเร่งด่วน) โทร 0848084644 พี่หนึ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ