แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

งดสอน.-
วันศุกร์ ที่ 17 พย 60
177405-001,801 เวลา 14.30-16.00 น.
177494-001 เวลา 16.00-17.30 น. (เดินไปทัศนศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์5 จ.ลำปาง)

วันอาทิตย์ ที่ 19 พย 60
177494-801 เวลา 16.30-19.30 น.

หมายเหตุ 1.ในวันและเวลาที่งดสอนให้นักศึกษามาทำโครงงานที่ห้องเรียน ชั้น 2 ตึกคณะนิติศาสตร์ ตามปกติ
2. อาจารย์ผู้สอนจะเริ่มสอน ในวันอังคาร ที่ 21 พ.ย.60

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ