แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาคณะนิติศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาคณะนิติศาสตร์

หมายเลข 1

นายชนมภูมิ ขันอุระ

การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น.
ที่หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณโถงชั้น 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ