แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องด้วยชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ