แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ตอน 001 ภาคปกติ
วันอังคาร ที่ 14 พย 60 เวลา 13.00-16.00 น ห้อง LB 1403

ตอน 801 ภาคพิเศษ
วันพุธ ที่ 15 พย 60 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง LB 1404
วันอาทิตย์ ที่ 19 พย 60 เวลา 9.00-12.00,13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201
วันพุธ ที่ 22 พย 60 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ