แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103  หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ตอน 001 ภาคปกติ
วันพุธ 15 พย 60 เวลา 9.30-12.00 น.ห้อง LB 1404

ตอน 801 ภาคพิเศษ
วันพุธ 22 พย 60 เวลา 9.00-12.00 น.ห้อง LB 1401

ตอน 801,802 ภาคพิเศษ
วันพุธ 15 พย 60 เวลา 16.30-19.30 น ห้อง LB 1401
วันศุกร์ 17 พย 60 เวลา 14.30-17.30 น ห้อง LB 1403
วันพุธ 22 พย 60 เวลา 16.30-19.30 น ห้อง LB 1401
วันศุกร์ 24 พย 60 เวลา 16.30-19.30 น ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ